Hjemmesiden knytter sig til bogen
Oplev naturvidenskaben. Den er skrevet til det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet og udgivet af Nucleus Forlag.

Hjemmesiden følger bogens opbygning i de fire hovedtemaer: Ild, Vand, Luft og Jord. Under hvert tema findes vejledninger til forsøg/eksperimentelt arbejde, links og uddybende artikler som der er henvist til i bogen.

Det er også muligt at vælge et af de fire fag biologi, fysik, kemi eller naturgeografi. Herved får du overblik over de materialer der hører til de enkelte fag – på tværs af hovedtemaerne.
Ild Vand Luft Jord
Se bogens figurer